Year : 2019 Volume : 70 Issue : 0

Full Text (PDF)

TÜRK ORDUSUNUN SAĞYALI UKRAYNA’YA DÜZENLEDİĞİ ÇIHİRIN SEFERİNİN NEDENLERİ VE SONUÇLARI

Open Access

Abstract

Makalede 17. yüzyılın son çeyreğinde Ukrayna-Türkiye ilişkileri tarihinin meselelerinden biri araştırılmaktadır. Türk sultanı IV. Mehmed’in kendi başkomutanlığında düzenlenen Çıhirın seferinin önkoşulu, nedenleri ve sonuçları değerlendirilmektedir. Söz konusu meselenin bilimsel incelenmesi için Osmanlı Türk, Kırım Tatar yazılı kaynaklarından ve tarihi eserlerden alınan bilgiler kullanılmıştır. Askeri çatışmanın meydana gelme koşulları ayrıntılarıyla haczedilerek, başkaca savaşa katılan taraflar arasında şiddet içeren bu tutarsızlığın barışçıl yollarla çözme teşebbüsünden de söz edilmektedir. Bu seferle ilgili askeri harekatların gelişmeleri, ayrıca neticeleri aydınlatılmaktadır. Adı geçen sefer Türk-Ukrayna-Kırım Tatar ordusunun zaferi ve Bahçesaray Barış Antlaşması ile sonuçlandı. Bu araştırma konusuyla ilgili kanıtlandırıcı sonuç elde edilmektedir. Cite this article as: Turanlı, Ferhat, “The Chyhyryn Military Campaign of the Turkish Army in Right-Bank Ukraine: Causes and Historical Consequences”, Turk J Hist sayı 70 (2019), s.37-50.

Keywords

Çıhirın   Mehmed   Doroşenko   Hımlenitskıy   Giray   Kırım.  

Corresponding Author

Ferhat Turanlı

References

  • BOA (Başbakanlık Osmanlı Arşivi), İbnül-Emin Hariciye, Nu: 52.
  • Fahri Çetin Derin, Abdurrahman Abdi Paşa Vekâyinamesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1993.
  • Münir Mehmet Aktepe, “Mustafa Paşa, Merzifonlu Kara”, İslam Ansiklopedisi, Cilt 8, Eskişehir / Türkiye 1998.
  • Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, Osmanlı Tarihi. II. Selim’in Tahta Çıkışından 1699 Karlofça Andlaşmasına Kadar, Сilt ІІІ, 1. Kısım, 5. Baskı, TTK, Ankara 1995.
  • Bohdanov A. P. (2003), Chytaem polytycheskyj dokument: ukaz Feodora Alekseevycha o razrushenyy Chyhyryna // Ystochnykovedcheskaya komparatyvystyka y ystorycheskoe postroenye: Tezysy dokl. y soobshhenyj XV nauch. konf., Moskva, 30 yanvarya – 1 fevralya 2003 h. / sost. Yu. Je. Shustova; redkol.: V. A. Murav»ev (otv. red.), D. A. Dobrovol»skyj, R. B. Kazakov, M. F. Rumyanceva, A. E. Chekunova, Yu. Je. Shustova (otv. sekretar») ; Ros. hos. humanyt. un-t ; Yst.-arxyv. yn-t ; Kaf. ystoc
Daha Fazla Göster

Details

DOI 10.26650/TurkJHist.2019.18007

Full Text (PDF)

THE CHYHYRYN MILITARY CAMPAIGN OF THE TURKISH ARMY IN RIGHT-BANK UKRAINE: CAUSES AND HISTORICAL CONSEQUENCES

Open Access

Abstract

This study concerns one of the problems in the History of Ukrainian-Turkish relations during the last quarter of the 17th century. The study analyses the pre-conditions, causes and consequences of the Chyhyryn Military Campaign headed by the Turkish Sultan Mehmed IV. To make a scientific evaluation of the said problem, data obtained from Turkish Ottoman and Crimean-Tatar written sources and from Historiography were used. A detailed description of the circumstances of the rising conflict has been provided, and the attempts to settle the acute contradiction between the participants of the respective events peacefully has been discussed. The military actions have been highlighted that relate to the said campaign, as well as its consequences. The military campaign ended in the victory of the Turkish-Ukrainian-Crimean & Tatar Army and the signing of the Bakhchisarai Treaty. Conclusions have also been made and presented. Cite this article as: Turanlı, Ferhat, “The Chyhyryn Military Campaign of the Turkish Army in Right-Bank Ukraine: Causes and Historical Consequences”, Turk J Hist sayı 70 (2019), s.37-50.

Keywords

Chyhyryn   Mehmed   Doroshenko   Khmelnytsky   Giray   Crimea.  

Corresponding Author

Ferhat Turanlı

References

  • BOA (Başbakanlık Osmanlı Arşivi), İbnül-Emin Hariciye, Nu: 52.
  • Fahri Çetin Derin, Abdurrahman Abdi Paşa Vekâyinamesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1993.
  • Münir Mehmet Aktepe, “Mustafa Paşa, Merzifonlu Kara”, İslam Ansiklopedisi, Cilt 8, Eskişehir / Türkiye 1998.
  • Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, Osmanlı Tarihi. II. Selim’in Tahta Çıkışından 1699 Karlofça Andlaşmasına Kadar, Сilt ІІІ, 1. Kısım, 5. Baskı, TTK, Ankara 1995.
  • Bohdanov A. P. (2003), Chytaem polytycheskyj dokument: ukaz Feodora Alekseevycha o razrushenyy Chyhyryna // Ystochnykovedcheskaya komparatyvystyka y ystorycheskoe postroenye: Tezysy dokl. y soobshhenyj XV nauch. konf., Moskva, 30 yanvarya – 1 fevralya 2003 h. / sost. Yu. Je. Shustova; redkol.: V. A. Murav»ev (otv. red.), D. A. Dobrovol»skyj, R. B. Kazakov, M. F. Rumyanceva, A. E. Chekunova, Yu. Je. Shustova (otv. sekretar») ; Ros. hos. humanyt. un-t ; Yst.-arxyv. yn-t ; Kaf. ystoc
Daha Fazla Göster

Details

DOI 10.26650/TurkJHist.2019.18007

Full Text (PDF)